27 czerwca 2017r. odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej oceniającej wnioski złożone w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” w Ośrodku Działaj Lokalnie – Fundusz Lokalny RAMŻA. Lokalna Komisja Grantowa do realizacji wybrała 6 wniosków na łączną kwotę 29 700,00 zł.

Poniżej przedstawiamy zestawienie wniosków złożonych w ramach Programu oraz kwotą przyznanych dotacji.

Wybranym grantobiorcom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów przy realizacji projektów!

Wszystkim projektodawcom dziękujemy za złożenie wniosków w ramach Programu „Działaj Lokalnie X”.

Grantobiorcy Działaj Lokalnie X (2017)

 

Operatorem programu  Działaj Lokalnie X jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ODL – Fundusz Lokalny Ramża. Program jest współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz  Fundacji Fundusz Lokalny RAMŻA.