Ramża

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!

Poznaj nasze aktualne programy:

Ramża

Program „Działaj Lokalnie!”

O Programie Działaj Lokalnie... ROZWIŃ ZAKŁADKĘ >>>

Program „Działaj Lokalnie” powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP).

Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. Ośrodki Działaj Lokalnie (ODL) to organizacje, które prowadzą lokalne konkursy grantowe. Za ich pośrednictwem rozdzielają środki przekazane przez PAFW oraz pozyskane od samorządów, przedsiębiorców i osób prywatnych. Zajmują się także działalnością szkoleniową, doradztwem i wspierają wolontariat. AFRP nadzoruje przebieg tych konkursów. Na podstawie zasad przygotowanych przez PAFW Akademia opracowuje wzory dokumentów, prowadzi szkolenia, konsultacje i doradza ODL, sieciuje je i promuje Program „Działaj Lokalnie”.

Zasady Programu „Działaj Lokalnie”

Marcin Stempniak – Koordynator Programu Działaj Lokalnie ODL, tel. 0 609 234 080

Logotypy do pobrania

Logotypy „Działaj Lokalnie”

Logotyp ARFP

Księga znaków PAFW (logotypy)

 

Ramża

Program „Młodzi, Kreatywni, Aktywni”

Projekt jest ścieżką zdobywania umiejętności... ROZWIŃ ZAKŁADKĘ >>>

Projekt jest ścieżką zdobywania umiejętności teoretycznych oraz praktycznych.
Oferuje szkolenia z takich tematów jak:
•    promocja, marketing;
•    fotografia, obróbka zdjęć;
•    questing: pod poniższymi adresami znajdziesz informacje o  questingu

http://questing.pl/co-to-jest-questing/

http://www.bestquest.pl/o-questingu/

http://www.greenways.pl/pl/czym-jest-questing/

http://questy.com.pl/pl/o-questingu/

Na każdym etapie szkoleń uczestnicy projektu otrzymają materiały szkoleniowo-edukacyjne.

Uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnie (pod okiem animatora) stworzyć kampanię promującą ich miejscowość. W tym celu opracowany zostanie questing oraz dodatkowe narzędzia zaplanowane wcześniej przez uczestników. W trakcie projektu będą oni mieli okazję zdecydować o przeznaczeniu puli środków finansowych. Udział w realizacji projektu będzie znaczącym elementem w CV uczestnika.
Uczestnicy: Projekt umożliwia udział 30 osobom zamieszkującym tereny sołectw Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. W projekcie mogą zatem wziąć udział mieszkańcy Bełku, Książenic, Palowic, Przegędzy, Stanowic, Szczejkowic.
W wybranych 3 sołectwach (na podstawie zgłoszeń uczestników) utworzymy ok. 10 osobowe grupy zainteresowanych omawianą tematyką. Projekt przeznaczony jest dla młodzieży szkół gimnazjalnych, szkół średnich oraz studentów studiów licencjackich (więcej informacji w regulaminie).
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Dodatkowe szczegóły dostępne są u Lidera projektu oraz pod adresem e-mail: garbacz.sebastian@gmail.com

Rekrutacja:  należy wypełnić arkusz rekrutacyjny i przesłać na podany niżej adres e-mail.

 arkusz rekrutacji – pobierz

 regulamin projektu-pobierz 

Wypełnione i podpisane zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: garbacz.sebastian@gmail.com lub pozostawić w siedzibie Fundacji Fundusz Lokalny „Ramża”:, ul. 3 Maja 17, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.

Więcej informacji pod tym linkiem  

Zapraszamy aktywną młodzież, która chce decydować o swojej miejscowości!