Zapraszamy aktywnych liderów lokalnych, działaczy społecznych, członków organizacji obywatelskich oraz pozostałych aktywnych wolontariuszy i społeczników, zrzeszonych w organizacjach pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje) lub grupach nieformalnych mieszkańców do kolejnej edycji  konkursu  Działaj Lokalnie X. Jeśli masz ciekawy pomysł oraz grupę aktywnych sąsiadów, partnerów czy współpracowników i jednocześnie chcesz zadziałać na rzecz dobra wspólnego dla swojej dzielnicy, osiedla, sołectwa czy gminy…. Zapoznaj się z Regulaminem konkursu, złóż wniosek, pozyskaj grant i zrealizuj inicjatywę społeczną.

Kwota wnioskowanej dotacji to nawet 6000 zł na projekty, które mogą trwać do 31 grudnia 2019 r.

W X edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych oraz poprawie jakości życia.  Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na realizację projektów trwających od 3 do 5,5 miesiąca i które:

– zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,

– wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,

– mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,

– przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,

– będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,

– będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące) oraz projekty, które z roku na rok powielają te same działania.

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń poprzednich grantobiorców Programu „Działaj Lokalnie”, dostępnych na stronie: www.dzialajlokalnie.pl. Część z nich to uniwersalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą być zastosowane w każdej polskiej gminie, dlatego gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony i zapoznania się z dobrymi praktykami Programu.

Termin  składania  wniosków:

od 26 maja

do 26 czerwca 2019r.  

tylko  za pośrednictwem generatora wniosków: http://system.dzialajlokalnie.pl/

Konkurs jest realizowany w ramach programu „DZIAŁAJ LOKALNIE X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundusz Lokalny Ramża we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

Zarząd Fundacji Fundusz Lokalny RAMŻA

Generator wniosków: http://system.dzialajlokalnie.pl/

Regulamin konkursu

Karta oceny merytorycznej

Karta oceny formalnej

Wzór wniosku

Kontakt w sprawie konkursu:

Patrycja Domżalska– tel. 515 919 830